Polityka zagraniczna w praktyce

Warszawa, 17-20 grudnia 2014

Głównym celem wyjazdu naukowego była wizyta w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej na zaproszenie prof. Krzysztofa Szczerskiego i prof. Włodzimierza Bernackiego. Uczestnicy projektu mieli możliwość obserwowani pracy posłów podczas posiedzeń komisji sejmowych oraz obrad całej Izby podczas.

Oprócz wizyty w Sejmie studenci zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w Instytucie Pamięci Narodowej Spotkanie z prof. Antonim Dudkiem w Instytucie Pamięci Narodowej, który opowiedział o idei powstania i historii IPN. Po spotkaniu pracownicy IPN oprowadzili grupę po pracowniach.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=2860367 0 0 2 6
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=2860367 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=2860367 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=2860367 0 0 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=2860367 0 0 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=2860367 0 0 1 5

Dołącz do nas: