Aktualności Aktualności

Sprostowanie

W Zeszytach Naukowych z 2011 roku został opublikowany tekst autorstwa p. Andrzeja Ceglarza pt. Ocieplenie klimatu. Próba alternatywnej oceny zjawiska.
Link do opublikowanego numeru Zeszytów Naukowych znajduje się poniżej:
http://www.knp.inp.uj.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=6b753042-9c77-47b5-91e1-22c8a7625162&groupId=2860367
Poniżej również zamieszczamy adnotację napisaną przez p. Ceglarza w celu wyjaśnienia nieścisłości, które znalazły się w artykule:
 

Ljubljana, 14. 01. 2018

SPROSTOWANIE

Odnosząc się do artykułu mojego autorstwa „Ocieplenie klimatu. Próba alternatywnej oceny zjawiska” opublikowanego w zbiorze „NAUKI  POLITYCZNE  7. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ” w Krakowie w 2011 roku (ISSN:  1899-4164), chciałbym wyjaśnić, że treść zawarta we wspomnianym artykule nie spełnia standardów publikacji naukowej oraz powinna być odbierana z dystansem.

Artykuł ten, napisany podczas studiów, czyli na początku drogi naukowej, potwierdza, że początki są trudne i nie zawsze udane. Z perspektywy czasu i doświadczenia zdobytego podczas prac nad doktoratem, stwierdzam z przykrością, iż zawiera on szereg błędów merytorycznych i rzeczowych, bazujących na niewielkiej ilości źle wyselekcjonowanych źródeł, ich wątpliwym poziomie naukowym i mijających się z faktami uznanymi przez środowisko naukowe.

Podjęta tematyka rozważań wykracza poza moje ówczesne wykształcenie i kwalifikacje oraz mija się z faktyczną ekspertyzą, którą mógłbym dostarczyć. Dodatkowo, recenzja artykułu dotyczyła jedynie stylistyki i nie zawierała komentarzy odnoszących się do zawartości merytorycznej, co w efekcie nie naprowadziło mnie na inne tory myślenia i nie zainspirowało do podjęcia debaty naukowej.

Mimo krytycznego stosunku do własnej publikacji, oceniam to doświadczenie w kategorii „nauki na własnych błędach”: uczące pokory, praktyki rzetelnego prowadzenia (lub nie prowadzenia) badań naukowych oraz zabierania głosu na tematy, wobec których ma się niewystarczającą wiedzę i kwalifikacje.

 

Z poważaniem,

Andrzej Ceglarz


 

Podsumowanie dwóch lat rządów Zjednoczonej Prawicy

WYJAZD NAUKOWY: Podsumowanie dwóch lat rządów Zjednoczonej Prawicy

 

 W dniach 7-8 grudnia 2017 roku członkowie Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięli udział w drugim już wyjeździe naukowym zorganizowanym w bieżącym semestrze roku akademickiego 2017/2018.

 W Sejmie przedstawiciele KNP mogli z galerii obserwować pożegnanie Pani Premier Beaty Szydło, następnie uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych oraz zwiedzić gmach wraz z Panem Posłem Włodzimierzem Bernackim. Na zakończenie pobytu w Sejmie doszło do spotkania z Panem Władysławem Kosiniakiem - Kamyszem, Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i spotkanie z Panem Wicepremierem Jarosławem Gowinem. Głównym tematem rozmowy była Konstytucja dla Nauki oraz przyszłość młodych ludzi w polityce.

 Następnego dnia członkowie KNP udali się z wizytą do Belwederu, gdzie mieli przyjemność spotkać się z Panem Andrzejem Derą, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie zwiedzić piękne wnętrza budynku.

 

Wyjazd uzyskał dofinansowanie Rady Kół Naukowych UJ oraz Fundacji Studentów i Absolwentów UJ Bratniak . 

 

 

Wyjazd KNP UJ

 

Dnia 15 listopada 2017 roku przedstawiciele Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyli spotkanie z Panem Ministrem Krzysztofem Szczerskim, Szefem Gabinetu Prezydenta RP, a także profesorem w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych naszego Alma Mater.

Podczas rozmowy zostały poruszone zagadnienia dotyczące obecnej reformy sądownictwa, relacji na linii Prezydent - Prezes PiS, przyszłości ustroju polskiego oraz kwestie sąsiedztwa z Ukrainą. Pan Minister podzielił się również wiedzą na temat dwudniowej wizyty Pary Książęcej Cambridge Williama & Kate, a także Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, które odbyły się w lipcu.

Następnie członkowie KNP udali się na zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego oraz poznanie historii tego miejsca.

Wyjazd uzyskał dofinansowanie Rady Kół Naukowych UJ.

 

Walne zebranie KNP UJ - grudzień 2017

Zapraszamy na Zebranie Walne członków Koła Nauk Politycznych, na którym poruszane będą następujące zagadnienia:

  • podsumowanie półrocznych działań
  • przedstawienie sprawozdania finansowego
  • podsumowanie działalności sekcji tematycznych
  • plany na przyszłość

 

Podczas spotkania będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej na nowy semestr (20 zł.), która jest warunkiem czynnego uczestnictwa w Kole. Prosimy zabrać z sobą legitymacje członkowskie.

Zebranie jest OBLIGATORYJNE dla wszystkich członków naszej społeczności.

Poniedziałek, 18.12.2017, godzina 18, Pauza in Garden

Walne Zebranie Członków Koła Nauk Politycznych UJ – maj 2017

Dnia 8 maja bieżącego roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Nauk Politycznych UJ!

W trakcie spotkania zostały przedstawione sprawozdania z dotychczasowej działalności, odbyło się roczne podsumowanie osiągnięć oraz poddanie pod gorącą dyskusję nowego statutu Koła.

 

W końcowej części zebrania zostały przeprowadzone wybory, które wyłoniły członków nowego Zarządu.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 
Przewodniczący KNP UJ - Michał Sołtysiak
Wiceprzewodniczący - Aleksandra Jania
Sekretarz KNP - Karol Mirek 
Specjalista do spraw PR - Adrianna Całus
Specjalista ds. finansowych - Natalia Rajtar

Wyniki głosowania w sprawie Komisji Rewizyjnej: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Agata Supińska
Dwoje członków w osobach - Zofia Krawczyk i Ksenia Serebriakowa

 

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej współpracy i mnóstwa nowych pomysłów!

 

Dołącz do nas: