Aktualności Aktualności

Walne Zebranie Członków KNP UJ

W dniu 13.05.2013 o godz. 19:45 przy ulicy Krupniczej 2 w sali 203 odbędzie się Walne Zebranie Członków Koła Nauk Politycznych UJ. Zaprezentowane zostanie sprawozdanie z działalności Koła, poszczególnych sekcji tematycznych, w drugim okresie oraz odbędą się wybory nowego Zarządu.

Zgodnie ze statutem obecność wszystkich członków KNP UJ jest obowiązkowa.

Poniżej szczegółowy porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Koła Nauk Poltycznych UJ.
  2. Sprawozdanie z działalności Koła oraz poszczególnych Sekcji.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu.
  6. Głosowanie.
  7. Zgłoszenie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
  8. Wolne wnioski.

Do zobaczenia!

Debata "Dehumanizacja wojny? Analiza zjawiska"

Koło Nauk Politycznych UJ oraz Instytut Nauk Politycznych UJ zapraszają na debatę pt. "Dehumanizacja wojny? Analiza zjawiska."

Wezmą w niej udział:
Dr hab. Artur Gruszczak: "Podejście do jednostki ludzkiej w konflikcie asymetrycznym",
Dr Błażej Sajduk: "Wpływ wykorzystywania maszyn bezzałogowych na polu walki XXI wieku na podejście do jednostki ludzkiej" oraz
Dr Łukasz Kamieński: "Nowoczesna farmakologia pola walki a jednostka ludzka"

Debata odbędzie się 22.04.2013 r. (tj. poniedziałek) w Auditorium Maximum, sali seminaryjnej na II piętrze o godz. 19.00

 

Spotkanie z prof. Agatą Bielik-Robson

Sekcja Niezależnej Refleksji Politycznej KNP UJ oraz Stowarzyszenie Doxotronica zaprasza na dyskusję z Panią Profesor Agatą Bielik- Robson, która nieustannie rozwija pole filozofii postsekularnej, w swoich licznych publikacjach. Spotkanie będzie dotyczyło problematyki mesjańskiego witalizmu opisanego w jej najnowszej książce "Erros", gdzie autorka proponuje także oryginalną reinterpretację psychoanalizy i i model "życia problematycznego", o którego konsekwencjach będziemy dyskutować.

Spotkanie poprowadzi Bartosz Wójcik.

 

Drugi Obieg - Bez nie(DO)powiedzeń!

Drugi Obieg - Bez nie(DO)powiedzeń! - studencki portal informacyjno - opiniotwórczy

 
Czym jest Drugi Obieg ?
Jesteśmy portalem internetowym a zarazem kwartalnikiem papierowym, w którym bez nie(DO)powiedzeń! demaskujemy kwestie polityczne, kulturalne i ekonomiczne przybliżając je zwykłym zjadaczom chleba, głównie zaś studentom! 
Naszą grupą docelową są Ci, którzy zainteresowani są polityką, kulturą czy ekonomią. Jednakże nie zamykamy się na żadne środowisko czy też na jakąkolwiek opcje polityczną. Jesteśmy otwarci na wszystko!
Jesteśmy wyjątkowi, bo…
Zapewniamy szerokie spektrum punktów widzenia. Nie boimy się żadnych opinii i ciągle mamy apetyt na więcej! Jesteśmy młodzi i żądni przygód dziennikarskich.
Stale pracujemy także nad naszym warsztatem literackim.
Historia:
Pismo powstało w 2007r. z inicjatywy Koła Nauk Politycznych, umiejscowionym przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Dotychczas ukazało się 8 wydań papierowych pisma. Od 2010r. prężnie za to rozwija się nasz portal internetowy – drugiobieg.org.pl
Korzyści ze współpracy
 Dzięki naszemu elastycznemu grafikowi i chętnemu do spotkań zespołowi zawsze jesteśmy gotowi do działania. Prowadzimy również profile na portalach społecznościowych. W ten sposób docieramy do studentów- zainteresowanych polityką, ekonomią, kulturą i kwestiami społecznymi. Zachęcamy do korzystania z portalu, a także nadsyłania Państwa tekstów. Opublikujemy je z największą przyjemnością.
Dotatkowe informacje
Facebook: Drugi Obieg
Kontakt z redakcją: drugiobiegknp@gmail.com

Walne Zebranie Członków Koła

Informujemy, że Walne Zebranie Członków Koła odbędzie się 10.02.2012 r. (tj. poniedziałek) o godz. 19.30. Miejsce spotkania zostanie podane jutro. 

Oto proponowany plan obrad:

1.Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie raportu z drugiej połowy kadencji 2011/2012.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
6. Przedstawienie planów Zarządu na resztę kadencji.
7. Uzupełnienie składu Zarządu.
8. Wolne wnioski.

Dołącz do nas: