Drugi Obieg

 

Pismo powstało w 2008 roku z inicjatywy Koła Nauk Politycznych, umiejscowionym przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Dotychczas ukazało się 16 wydań nieregularnika.

Najnowszy numer możecie przejrzeć na naszym profilu na: www.issuu.com/drugiobieg.


Od 2010 roku prężnie rozwija się nasz portal internetowy – www.drugiobieg.org.pl, na którym zamieszczamy artykuły na temat bieżących spraw.

 

REDAKTORZY NACZELNI: Agata Supińska i Wiktor Hunek

ZASTĘPCA REDAKTORÓW NACZELNYCH: Sonia Żogała

KOREKTA: W. Hunek, A. Supińska i S. Żogała 

SKŁAD: Wiktor Hunek

PROJEKT OKŁADKI: Agata Kruk

 

Dotychczasowe wydania pod redakcją Kamila Popieli:

#DO9 - Nowy Drugi Obieg

#DO10 - Olimpijski Drugi Obieg

#DO11 - Kulturalny Drugi Obieg

#DO12 - Podsumowujący Drugi Obieg

#DO13 - Dwoisty Drugi Obieg

#DO14 - Europejski Drugi Obieg

#DO15 - Samorządowy Drugi Obieg

#DO16 - Światowy Drugi Obieg

#DO17 - Prezydencki Drugi Obieg

Nowe wydania po zmianach w składzie redakcji:

#DO18 - Wakacyjny Drugi Obieg

Dołącz do nas: