Członkostwo

Działalność w KNP UJ, to cos więcej niż tylko zapisanie się na listę członków Koła i płacenie regularnych składek. To również przede wszystkim uczestnictwo w działanosci sekcji tematycznych, organizacja eventów, działalnosć redakcyjna i wiele innych korzysci. Przyłącz się już dzis.

Jesli masz jakies pytania, skontaktuj się z nami.

Zasady członkostwa w Kole Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego reguluje statut KNP UJ. Odpowiedni jego fragment można przeczytać poniżej. 

CZĘŚĆ II - CZŁONKOSTWO

 

Art. 5 

§ 1 Członkami Koła mogą zostać studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

§ 2 Członkami Koła są osoby wymienione w § 1, które opłaciły składkę członkowską

 

Art. 6 

Utrata członkostwa następuje poprzez: 

a) zrzeczenie się członkostwa w Kole, 

b) wykluczenie przez Zarząd na wniosek Prezesa lub co najmniej 1/2 członków Koła z powodu niewypełniania obowiązków statutowych

Dołącz do nas: